NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – co tento pojem znamená?

Náhradní plnění je zákonem definovaná možnost, pro všechny zaměstnavatele s více než 25-ti zaměstnanci, kteří nezaměstnávají povinný 4% podíl osob se zdravotním postižením, zvolit buď přímou spolupráci se zaměstnavateli více než 50% osob se zdravotním postižením, nebo odvést peníze – pokutu do státního rozpočtu ve formě tzv. invalidní daně.

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci má tedy pouze následující možnosti:

  1. přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (počet zam. celkem / 25 = Y)
  2. spolupracovat se ZZP**, který tyto osoby zaměstnává v podílu větším než 50% (Yx 7 x PHMM*)
  3. uhradit invalidní daň do státního rozpočtu (Y x 2,5 x PHMM*)

případně může všechny způsoby kombinovat (a-c)

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – ORIENTAČNÍ KALKULÁTOR (platný od 11/2011)

  • *PHMM (průměrná hrubá měsíční mzda za 1-3 kalendářní čtvrtletí, která je vždy ve 4. čtvrtletí zveřejněna ČSÚ)
  • **ZZP (zaměstnavatel více než 50% osob se zdravotním postižením)

Počet zaměstnanců celkem: 26 osob
Z toho počtu osob se ZP: 0 osob
… zbývá celkem nahradit: 1 osobu (přesněji: 1.04 osobu)

Dle zákona č. 435/2004 Sb. lze povinný podíl splnit následovně:

  1. zaměstnáním minimálně 1 osoby se zdravotním postižením
  2. nákupem zboží ve výši 172 725,30 Kč ve sledovaném období (aktuální kalendářní rok).
  3. odvodem částky 61 687,60 Kč do státního rozpočtu – což je Vaše absolutní ztráta

Při výpočtu byla použita tato čísla:

průměrný měsíční plat v 1-3 čtvrtletí 2011: 23 726,00 Kč
povinný podíl odvodem do státního rozpočtu: 2.5 násobek prům. měs. mzdy povinný podíl odběrem zboží od chráněné dílny: 7 násobek prům. měs. mzdy

(čísla platná od 11/2011). Přesný výpočet 4% podílu spočítáte: X = (Počet_Zam_Celkem / 25) – Počet_Zam_OZP

Výhody náhradního plnění – proč jej využít?

Spoluprací se ZZP dle bodu b) v objemu cca 166 tis. Kč bez DPH (7 x PHMM), uspoří zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci částku cca 60 tis. Kč bez DPH (2,5 x PHMM) dle bodu c). Nahradí si povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením dle bodu a) a nebude muset odvádět státu invalidní daň.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – úspora nákladů ve výši 35,7%

Dnes není podstatné vlastní cenové srovnání, které může být zcela neobjektivní, protože mimo častého porovnávání vzájemně nesrovnatelných produktů (jiný výrobce, obsah, rozdílná kvalita, balení apod.), bývají porovnávány nabídky společností, které přímo zaměstnávají osoby se zdravotním postižením s nabídkami firem, které se za ně pouze vydávají. V takovém případě lze samozřejmě předpokládat odlišné ceny dodavatele, který nabízí záruky a dodavatele, který nic negarantuje.

Kdo může náhradní plnění poskytovat?

Náhradní plnění může poskytovat pouze skutečný zaměstnavatel s více než 50% osobami se zdravotním postižením. a to na své výrobky, služby nebo realizované zakázky. V letech 2004 – 2011 docházelo ze strany mnoha firem či organizací k obcházení tohoto zákona, a proto k 1.1.2012 došlo v této oblasti k zásadním změnám.